Ärrvävnadsbehandling - MSTR

Ärr kan orsaka stopp och hinder för lymf och blodflöde, energiflöde och för nervbanorna. Alla ärr orsakar inte problem men väldigt många gör det, ofta utan att vi ens reflekterar över det då förändringen sker gradvis och långsamt.

Ärrvävnad kan orsaka:

Smärta
Minskad rörlighet
Förlorad eller nedsatt känsel
Försämrade nervimpulser
Domningar, stickningar
Stel och knölig bindväv
Försämrad blodcirkulation
Försämrat lymfflöde
Svullnad
Muskelsvaghet
Klåda
Minskad energi
Psykiskt lidande
Ärr kan också se obehagliga och fula ut.  

Obehandlade ärr kan minska effekten av andra behandlingsmetoder. Detta har visats i forskning. Ärr sliter och drar i vävnaderna runtomkring. Detta kan påverka din hållning och hur du rör dig. Den försämrade cirkulationen genom ärret och påverkan på nervsystem och energiflöde späder på problemen ytterligare. Därför kan ärrvävnad, oavsett var den sitter eller hur stor eller liten den är, skapa problem vart som helst i kroppen. 

Du kan alltså ha besvär som du inte alls kopplar ihop med dina ärr tex:  
Ett ärr på en axel kan leda till förstoppning,
Ett kejsarsnittsärr kan leda till ryggont, urinvägsbesvär och hormonella störningar.
Ett blindtarmsärr kan leda till ryggont, magbesvär och dålig cirkulation i benen.
Ärr i huvudet eller nacken kan leda till koncentrationsproblem.
Ett ärr på benet kan leda till axelbesvär, svullnad och kalla fötter.
Ärr i korsryggen kan leda till huvudvärk och smärta i benen.
Ett åderbråckssnitt kan leda till domningar i fötterna.
Ärr från bortopererad leverfläck på armen kan orsaka domningar i händerna.
Ärr kan se små ut, men vara stora på insidan. T ex ärr från titthålsoperationer.
Ärr, oavsett var det sitter, kan leda till försämrad energi på grund av dåligt flöde i akupunkturmeridianerna.

 

Effekten av en ärrvävnadsbehandling är många, bla:

Ärren blir slätare, mjukare och mer elastiska
Ärren syns inte lika tydligt
Smärta försvinner
Rörligheten ökar
Känsel förbättras eller återkommer helt
Bättre cirkulation
Svullnad försvinner
Muskelstyrkan ökar
Klåda försvinner
Ökad energi
Känslomässig balans

 

OBS! Nya ärr ska inte behandlas förrän tidigast 8 veckor efter operation. Ärret ska vara helt läkt. Kontraindikation: Kirurgiskt nät tex efter en brockoperation,  Ärr vid pacemaker, andra införsportar som PAC - Port á cath, SVP - Subcutan venport och liknande.