Lymfmassage & Lymfhälsa


Lymfsystemet är en avgörande och viktig del av vår hälsa. Det är vårt eget detox och avfallssystem som varje dag, året om arbetar med att befria oss från virus, bakterier och gamla uttjänta celler. De gamla grekerna kallade lymfan för "Det vita blodet". Man kan se lymfsystemet som ett parallellt system till blodomloppet. Dessa två system behöver vara i synk för att fungera optimalt. Ett trögt lymfsystem kan vara orsaken till att man känner sig trött, håglös, svullen, har svårigheter att gå ner i vikt, hjärndimma, värk, svullnader, inflammationer, depressioner och mycket mycket mer.

Det finns många orsaker till ett trögt lymfsystem. Åtsittande kläder, gamla skador, operationsärr, vaccinationsstick, dålig och felaktig hållning, stress, kost, mediciner, felaktigt andningsmönster mm mm Dessutom kan den genetiska faktorn vara inblandad. Vissa föds med en större marginal för vad kroppen tål och kan hantera och andra föds med en liten "bägare" som snabbt rinner över av minsta lilla. Därför kan du aldrig jämföra dig med andra utan du måste lära dig förstå vad just din kropp tål och kan hantera och vad du mår bra av.

Många, särskilt kvinnor drabbas av lymfödem och/eller lipödem ett tillstånd som ofta misstolkas som fetma. Att äta mindre och träna mer kan faktiskt förvärra tillståndet. Andning och lymfsystemet är intimt förknippade med varandra genom att diafragman är den pump som cirkulerar lymfvätskan. Ytlig andning och munandning kan därför vara en stor orsak till ett stagnerat lymfsystem.p

Lymfmassage är en mjuk metod som passar och tolereras av de allra flesta.  Behandlingen går ut på att hitta och lösa upp ev stopp och därmed optimera flödet.

Det finns dock tillfällen då lymfmassage inte bör utföras, om du är svullen pga av obehandlat eller svagt hjärta, om du står under pågående cancerbehandling (strålning och/eller cellgiftsbehandling), pågående infektion tex rosfeber och pågående antibiotikabehandling. 

Under pågående cancerbehandling rekommenderas egenvården. Innan påbörjad och efter avslutad cancerbehandling rekommenderas lymfmassage. Efter avslutad antibiotikabehandling och efter att ev infektioner har läkt ut passar det utmärkt att få lymfmassage.

Är du nyfiken på att läsa mer om lymfhälsa, fascia och mycket mer så kan du göra det på sidan Lymfsystemet.se