Bemer - Fysikalisk Vaskulär Terapi

En unik, patenterad, vetenskapligt bevisad behandling som påverkar mikrocirkulationen i kroppen.

Mikrocirkualtionen är en absolut förutsättning för att syre och näring ska kunna transporteras till cellen och att slaggprodukter ska kunna forslas bort. Det är cellerna som producerar din energi i form av ATP - Adenosintrifosfat.

I kroppen står mikrocirkulationen för ca 74 % av kärlsystemet. Det är alla dessa pyttesmå och tunna kärl som först drabbas av syre & näringsbrist. När de stora kärlen, tex kranskärlen i hjärtat har "kloggat" igen och man drabbas av kärlkramp eller hjärtinfark så har den processen pågått i det tysta under många år.

Stress, dåliga matvanor, för mycket stillasittande och för lite motion, normalt åldrande, dålig sömnkvalitet är några av de faktorer som spelar in. Det skapas inflammationer i vävnaden där slaggprodukterna inte kan forslas bort och där näring och syre inte kommer fram. Resultatet av detta kan bli värk, trötthet, brist på energi, dålig sårläkning, potensproblematik mm

Bemer optimerar kroppens egna system och det är en förutsättning för att påbörja en läkningsprocess.  Resultatet av ett ökat syre och näringsupptag kan även påverka en pågående medicinering. En dosjustering kan bli aktuell och det är något man bör vara observant på. Rådgör därför gärna med din behandlande läkare innan du startar med Bemer. 

Utrustningen är enkel att använda i det egna hemmet samtidigt som den har samma säkerhetsklassning som en rad olika medicinsktekniska utrustningar på sjukhus. Bemer används redan i mer än 4000 medicinska kliniker och sjukhus runt om i världen. 

Gå vidare till bloggen Mikrocirkualtion i fokus. Massor att läsa, människor som berättar om hur Bemer har hjälpt dom. Ett tips är att söka själv i bloggen på det du önskar hjälp med ex huvudvärk, fibromyalgi......


Klicka dig vidare för att läsa mer om mikrocirkulation.